Gemeentelijke overheid

Gemeentelijke overheid

GISArts levert de COOK GIS Viewer in verschillende hoedanigheden in ongeveer 50 Nederlandse gemeenten operationeel is. Voor geo-publicatie van alle geo gerelateerde onderwerpen tot levering van prachtige kaarten verpakt in webservices die in elke andere applicatie die de OGC standaarden ondersteund weer te geven zijn. Van digitale bestemmingsplannen tot begraafplaatsinformatie, van explosievenkaarten tot obliekluchtfotografie.

GISArts maakt gebruik van de GEMMA Softwarecatalogus. Het doel hiervan is om gemeenten kennis en informatie uit te laten wisselen en de gebruikte software te laten vergelijken met andere gemeenten. Daarnaast geeft de softwarecatalogus inzicht in het huidige en toekomstige softwareaanbod van de aangemelde ICT-leveranciers. Alleen  leveranciers die het convenant met VNG/KING ondertekend hebben, mogen hun gegevens in de Softwarecatalogus zetten.

Gemeenten gebruiken de GEMMA Softwarecatalogus bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken. Zij vergelijken hun ingevoerde applicatielandschap en koppelingen met anderen en zoeken contact met vergelijkbare gemeenten.

Meten, analyseren, inzicht krijgen, samenwerken