Landmeten

Landmeten

Landmeten is het opmeten van percelen, objecten of andere oppervlakten. Deze data wordt vervolgens verwerkt tot geo-informatie en kan dan opgenomen worden in Geo Viewer van COOK (een GIS systeem).

Zo kunnen allerlei situaties in kaart gebracht worden en resultaten vergeleken worden met eerdere metingen. Daarnaast kan er ook gecontroleerd worden of alles via de geldende richtlijnen gedaan wordt en het bouwkundig is toegestaan. 

Vormen van landmeten die wij aanbieden:

  • Inmeten
  • Uitzetten
  • Kadastrale metingen 
  • Topografische metingen  
  • Hoogtemetingen

Landmeetapparatuur

GISArts beschikt over verschillende vormen van landmeetapparatuur. Voor het inwinnen van data wordt een tachymeter ook wel total station gebruikt en/of een thoedoliet. Daarnaast maakt de landmeter ook gebruik van het GNSS systeem. Dit is een verzamelnaam voor alle systemen waar GPS een onderdeel van is. 

TOTAL STATION

Een total station staat ook bekend als tachymeter. Dit landmeetapparaat is een combinatie van een theodoliet en een afstandsmeter. Een total station meet naast de verticale en horizontale richting ook de schuine afstand. Dit meetinstrument kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen in de landmeetkunde zoals het uitzetten van kadastrale percelen of het inmeten van topografie.

Meten, analyseren, inzicht krijgen, samenwerken