GisArts
     
Home
Diensten
Contact
Portfolio
Home

GISArts & open source GIS

 

gisarts1

GISArts is een bedrijf voor de vervaardiging, advies en hosting van geo-informatie.  De groei van het gebruik van geografische informatiesystemen en de ontwikkelingen op het gebied van open GIS zijn de belangrijkste componenten voor het ontstaan van GISArts. 

Door de komst van de authentieke basisregistraties, bijvoorbeeld de wet Basisregistratie adressen en bebouwen is het integraal raadplegen van informatie een must voor de lokale overheid. Geografische informatiesystemen zijn het middel om aan de eisen van de tijd te voldoen. Het systeem koppelt namelijk data in spatial databases aan een unieke plek op aarde. Deze unieke plek functioneert als een sleutel bij nagenoeg alle vraagstukken over het betreffende geografische gebied. Vragen als: Welke vergunningen of beperkingen zijn op dat adres of perceel vastgelegd?, kunnen op één plaats en per direct beantwoord worden.
Maar de kracht van GISArts is dat uiteenlopende doelgroepen via het internet of extranet informatie kunnen opvragen die voor hen van belang zijn. Geo-informatie biedt onder andere meerwaarde aan politie of andere hulpdiensten als er luchtfoto's nodig zijn bij hun activiteiten.
Wijk en dorpsraden die aan de hand van de geo-informatie een vraagstuk gericht kunnen schetsen. Het College en de raadsleden hebben via internet toegang tot allerhande ruimtelijke informatie. (Belangrijk, als je weet dat zo'n 75% van de raadsbesluiten een ruimtelijk component in zich hebben.)

Ook eigen informatie aan derden beschikbaar stellen of, informatie bij derden ophalen én integreren in je eigen GIS-omgeving is nodig. De techniek maakt het mogelijk de benodigde informatie na eenmalige registratie bij de bron meervoudig te gebruiken, waar dan ook, te raadplegen. GIS zijn het middel om aan de eisen van de tijd te voldoen. Om integraal geo-informatie te raadplegen moet er aan de systemen en de data randvoorwaarden worden gesteld. GISArts gebruikt de daarvoor noodzakelijke 'open standaarden'. Onze filosofie voor het beheer van informatie is om mutaties door te voeren bij de bron; de verantwoordelijke instantie of afdeling. Open GIS geeft hiervoor de oplossing. GISArts heeft de kennis en biedt de mogelijkheden.
Lees meer...