Open-source 3D

Een open-source 3D BAG-applicatie is een softwaretool die open-source technologie en gegevens gebruikt om driedimensionale representaties van gebouwen en hun eigenschappen te creëren. Deze applicatie wordt gebruikt om gedetailleerde informatie over gebouwen en adressen uit de "Basisregistraties Adressen en Gebouwen" (BAG) dataset van de overheid te halen en deze in 3D weer te geven.

In Nederland is LIDAR-data (Light Detection and Ranging) openbaar beschikbaar, waardoor zowel organisaties als particulieren toegang hebben tot deze waardevolle informatie. 

Gisarts werkt momenteel aan het verbeteren van hun eigen product, Cook, door deze data te integreren. Het ultieme doel is om de volledige functionaliteit van de huidige kaart te behouden, maar met een extra dimensie toegevoegd. Het team houdt hierbij rekening met zowel de prestaties als de gebruiksvriendelijkheid van het product, om zo een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden.

Op dit moment hebben we een demo online staan die nog volop in ontwikkeling is.
U kunt de demo bekijken via de volgende link:
https://demo.gisarts.nl/cook/3d/three-dimensional

CasperLinde

Nieuwe recruiten

Sinds september hebben we bij Gisarts 2 nieuwe werknemers. 
Casper en Linde zijn hier met beide met verschillende doeleindes.

Casper werkt het komende half jaar bij Gisarts voor zijn stage. Hij gaat werken met verschillende programma's om zijn vaardigheden op applicatieontwikkeling uit te breiden en alles wat hij heeft geleerd op de opleiding hier toe te passen.

Linde werkt dit jaar bij Gisarts om te leren over GIS. Ze gaat de opleiding Agis aan de HAS starten. De nadruk van haar taken liggen met ndruk op de vormgeving van de verschillende websites met de daarbij behorende kaartlagen. Ook neemt Linde het marketing gedeelte over van Gisarts.

Hoogtemetingen t.o.v. NAP

Hoogtemetingen en landmetingen spelen een cruciale rol in diverse toepassingen, zoals dorpsplanning, bouwprojecten, landbouw en milieubeheer. Vandaar dat Gisarts hier ook mee bezig.

Onlangs is een doorgaande waterpassing van inspectieputten uitgevoerd voor een traject van circa 70 putten in Cuijk. Daarna zijn alle binnenkanten van de onderkanten van de rioolbuizen ingementen (BOB's)

Hierbij zijn NAP peilmerken van Rijkswaterstaat het uitgangspunt en winnen we met behulp van een waterpasinstrument de hoogtes in t.o.v. de NAP (Normaal Amsterdams Peil)
Met behulp van een baak of/en afstandsmeter meten we de diepte vanaf de inspectieputrand van de BOB's (Binnen Onderkant Buis) em de diamter van de rioolbuis.

Zodra we die gegevens hebben verzameld, gaan we op kantoor verder met het verwerken hiervan.
Deze gegevens worden uiteindelijk omgezet naar bijvoorbeeld een Autocad DWG, waarbij de klant duidelijk kan inzien hoe het verloop van het rioolstelsel in elkaar steekt.

Benieuwd naar onze expertise? Klik op de link voor meer informatie:
http://www.gisarts.nl/landmeten/

Analyse van data

Bij Gisarts bieden we een breed scala aan diensten, waaronder het analyseren van data een belangrijk onderdeel is. Neem bijvoorbeeld de mutatiesignalering uit stereo luchtfoto's van de jaargangen 2022 en 2023.

Deze aanpak kan handig zijn om bijvoorbeeld alle nieuwe of gesloopte bouwwerken, gekapte bomen op te sporen. Het biedt een praktische oplossing voor verschillende soorten vraagstukken. Heeft u een vraag waarmee we u van dienst kunnen zijn, dan horen we het graag!

Energie transitie

De energietransitie is een fundamentele verandering in de manier waarop samenlevingen energie produceren, gebruiken en beheren. Het doel is om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en over te schakelen naar duurzame en milieuvriendelijke energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, om broeikasgasemissies te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan.

Energietransitie speelt vandaag de dag een grote rol vandaar dat Gisarts hier druk mee bezig is. In de kaart hieronder ziet u een kaart die de huidige en potentiële energietransitie van Nederland weergeeft. 

Neem gerust een kijkje in Cooks energie-transitie geo-portaal:

demo.gisarts.nl/cook/energietransitie