Klanten & Referenties

De branches die gebruik maken van GIS zijn nog steeds groeiende. Dat begrijpen wij wel bij GISArts. Want wie wil nu niet onderbouwde beslissingen kunnen nemen na een scherpe analyse van duidelijke geografische data? Door onze branche specifieke kennis kunnen wij gedetailleerde ruimtelijke inzichten creëren die relevant en veelomvattend zijn.

Wij houden van samenwerken, met partners zoals Freijaman, Duopp, de OpenGeoGroep Reland en HTA software groeien we niet alleen in de hoogte, maar ook in de breedte. Die verbreding is prettig voor ons én voor onze klanten. Ook ingenieursbureaus en aannemers maken graag gebruik van onze expertise in bijvoorbeeld de vorm van de COOK GIS viewer die men compleet naar eigen inzicht kan indelen en bovendien de snelste van Nederland is.

Ook werken wij voor én samen met de gemeentelijke en provinciale overheid, die bijvoorbeeld onze calamiteitenapp hebben geïnstalleerd en onze geo-analyses gebruiken voor openbare werken.

Natuurorganisaties maken onder andere gebruik van BOOM; een web-based managementprogramma voor landschapsbeheer. Dit hebben wij samen met Bureau Natuur en Mens ontwikkeld; een samenwerking die het beste van alle werelden samenbrengt.

Hier vindt u een selectie van referenties van onze projecten. Mocht uw branche niet vertegenwoordigd zijn, dan betekent dit niet dat u geen contact kunt opnemen. Doe dit gerust.

Gemeente Land van Cuijk

Maken gebruik van geo-analyses voor openbare werken.

Provincie Gelderland

GISArts heeft de COOK Calamiteitenapp in samenwerking met de provincie Gelderland ontwikkeld. Daarnaast maakt provincie Gelderland ook gebruik van geo-analyses voor openbare werken

Reland

Bemiddelt in stikstofrechten, sloopregelingen en bouwtitels.
Adviseert op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Een ideale combinatie met de geografische data van GISArts.

HTA Software

GISArts helpt met het begraafplaats adiministratie managementsysteem. Koppelproces voor nieuwe graven. Gemeenten en kerkrentmeesters beheren de volledige begraafplaatsadministratie. Digitale kaarten, uitvaartagenda, mobile, factureren.

Gemeente Mook en Middelaar

Maakt gebruik van COOK. Voor de basisregistraties BAG, BRK en BGT. Ook kunnen er actuele luchtfoto's geraadpleegd worden.

DUOPP

Geeft begeleiding aan gemeenten die willen aansluiten bij het landelijke GWSW standaard. Ze helpen gemeenten de rioolbeheerdata op een kwalitatief goede manier te vertalen en richting het GWSW te brengen.

Freijaman

Freijaman is de producent van BOOM (Beheer en Onderhoud Op Maat), een web-based managementprogramma voor beheer en onderhoud van landschap.

Venterra

Venterra is uitgerust om complexe processen te managen, risicodragend te investeren in projectontwikkeling en opdrachtgevers voor wat betreft een vastgoed opgave volledig te ontzorgen.

Laarakkers

Sinds 1945 deskundig in slopen, asbestverwijdering, grondstofrecycling en projectontwikkeling.

Gemeente Vught

Maken gebruik van geo-analyses voor openbare werken.

Janssen de Jong

Dit bedrijf behoort tot de grotere bouwbedrijven in Nederland. Ze nemen de verantwoordelijk voor het gehele ontwerp- en bouwproces. Vanaf de start van een project houden ze rekening met het dagelijks beheer, de exploitatie en architectuur.

Gemeente Deurne

Maken gebruik van geo-analyses voor openbare werken.

Open Geo Groep

De Open Geo Groep is een coöperatie van commerciële ondernemers die diensten en oplossingen biedt voor geo-informatie vraagstukken. Al deze diensten zijn leveranciersonafhankelijk. De OpenGeoGroep onderscheidt zich door het aanbieden van diensten en innovatieve oplossingen gebaseerd op professionele Open Source Software en op basis van Open Standaarden.

Meten, analyseren, inzicht krijgen, samenwerken