Landmeten

Landmeten

GISArts is al meer dan 15 jaar specialist op het gebied van landmeten.Landmeten is het opmeten van percelen, objecten of andere oppervlakten. Deze data wordt vervolgens verwerkt tot geo-informatie en kan dan opgenomen worden in GIS Viewer van COOK. Zo kunnen allerlei situaties in kaart gebracht worden en resultaten vergeleken worden met eerdere metingen. Daarnaast kan er gecontroleerd worden of alles via de geldende richtlijnen gedaan wordt en het bouwkundig is toegestaan. 

 

Vormen van landmeten die wij aanbieden:

INMETEN

Het meten van de omvang en de grenzen van een perceel. Wordt gebruikt voor allerlei verschillende doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een kaart, het verkopen of kopen van een perceel of het afleggen van verklaringen van rechten. Er zijn verschillende manieren om percelen in te meten, afhankelijk van de specifieke behoeften van het project

UITZETTEN

Bij deze Techniek worden de grenzen van een perceel op het terrein gemarkeerd met behulp van fysieke middelen, zoals bijvoorbeeld pegs of palen. Dit kan worden gedaan om de omvang van het perceel vast te stellen of om de grenzen van het perceel duidelijk aan te geven voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een kaart of het verkopen van het perceel. Het uitzetten van percelen vereist vaak een combinatie van technieken, zoals het gebruik van landmeetinstrumenten en het raadplegen van bestaande kaarten en andere bronnen om de juiste locatie van de perceelgrenzen te bepalen

KADASTRALE METINGEN

Deze metingen helpen om grenzen van een stuk grond te bepalen en om de eigendomsverhoudingen vast te leggen. GISArts is in staat om professionele en nauwkeurige metingen uit te voeren volgens de geldende wet- en regelgeving. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het kopen of verkopen van een stuk grond of als er een geschil is over bepaalde grenzen.

TOPOGRAFISCHE METINGEN

Metingen die worden uitgevoerd om de topografie van een bepaald gebied vast te leggen, wat wil zeggen de vorm, het reliëf en de andere kenmerken van het landoppervlak. Dit kan worden gedaan met behulp van verschillende soorten landmeetinstrumenten, zoals bijvoorbeeld totaalstations, GPS-apparatuur en laserscanners. De resultaten van topografische metingen worden gebruikt om kaarten op te stellen, om te bepalen hoe een gebied het beste kan worden ontwikkeld of om te bepalen hoe bestaande structuren op een bepaald terrein het beste kunnen worden gebruikt. Topografische metingen zijn een belangrijk onderdeel van veel verschillende soorten projecten, van landbouw en bouw tot waterbeheer en geodezie.

HOOGTEMETINGEN

Worden gedaan om de hoogte van bepaalde punten op het landoppervlak vast te stellen. Ze worden gebruikt om kaarten op te stellen, om het reliëf van een gebied te bepalen of om de hoogte van bepaalde structuren te bepalen, zoals bijvoorbeeld gebouwen of bruggen. GISArts gebruikt verschillende manieren om hoogtemetingen nauwkeurig uit te voeren.

TOTAL STATION

Ook bekend als tachymeter. Dit is een combinatie van een theodoliet en een afstandsmeter. Een total station meet naast de verticale en horizontale richting ook de schuine afstand. Dit meetinstrument kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen in de landmeetkunde zoals het uitzetten van kadastrale percelen of het inmeten van topografie.

Meten, analyseren, inzicht krijgen, samenwerken