Landmeten

Landmeten

Landmeten is het opmeten van percelen, objecten of andere oppervlakten. Deze data wordt vervolgens verwerkt tot geo-informatie en kan dan opgenomen worden in GIS Viewer van COOK. Zo kunnen allerlei situaties in kaart gebracht worden en resultaten vergeleken worden met eerdere metingen. Daarnaast kan er ook gecontroleerd worden of alles via de geldende richtlijnen gedaan wordt en het bouwkundig is toegestaan. 

Vormen van landmeten die wij aanbieden: inmeten, uitzetten, kadastrale metingen, topografische metingen en hoogtemetingen.

TOTAL STATION
Ook bekend als tachymeter. Dit is een combinatie van een theodoliet en een afstandsmeter. Een total station meet naast de verticale en horizontale richting ook de schuine afstand. Dit meetinstrument kan gebruikt worden voor verschillende toepassingen in de landmeetkunde zoals het uitzetten van kadastrale percelen of het inmeten van topografie.

Meten, analyseren, inzicht krijgen, samenwerken